Info pro cyklisty

Nejhezčí pohled na svět je ze sedla. Říká se to o koních, ale tohle rčení platí bez pochyb také pro kolo a zvláště na Hodonínsku. Převážně rovinatá oblast je stvořená pro cykloturistiku, tak osedlejte své miláčky a prožente je po nejhezčích cyklostezkách. Kolo patří na hodonínsko odjakživa, potkáte babku v kroji na starém předválečném vehiklu, stejně tak jako manažera na horském kole, jezdí  tu starosta, zastupitel i radní. Jezdí tady střízliví i opilci, invalidé i nemocní k lékaři. Jezdí se od jara do zimy, v dešti, sněhu a náledí, jezdí se do vinohradu, fabriky, na nákup, do kostela a hlavně do vinného sklepa. Po cestě Vás čeká lidová architektura - boží muka, malované kapličky, žudra domů a vinné sklepy. Budete projíždět kolem stavění máje, krojových hodů, zarážení hor, besed u cimbálů, fašanků a vinobraní. Věřte, nevěřte nudit se u nás nebudete, až objevíte onoho ducha Moravy ,který se v této krajině skrývá, budete se sem už pořád vracet.